عمومیکسب و کار ویژه

برای اجرا گذاشتن مهریه چقدر پول لازمه

اگر زن بخواهد مهریه خود را از مرد مطالبه کند باید ابتدا از مرد تقاضا کند و در صورتی که مرد از پرداخت مهریه خود داری کرد می‌تواند از مراجع مربوطه تقاضای اجرا گذاشتن مهریه را نمایید.‌ به همین دلیل شاید یکی از مهمترین سوالاتی که در دریافت مهریه ذهن مخاطبان را درگیر نمایید هزینه‌های مربوط به مطالبه مهریه است و چطور می توانیم با وکیل آنلاین مشاوره بگیریم . به دلیل اهمیت موضوع در این مقاله به بررسی این موارد می‌پردازیم.

مهمترین مواردی که باید در مطالبه مهریه توجه داشت

اگر قصد دارید که مهریه خودتان را مطالبه کنید و نمی‌دانید که از چه طریق اقدام کنید بهترین راه این است که ابتدا اموال شوهرتان را شناسایی نمایید تا بتوانید مهریه را بدون قسط بندی دریافت کنید. از طرفی یکی از مهمترین نکاتی که باید به آن توجه داشته باشید این است که طبق شما در هر زمانی می‌توانید درخواست مطالبه مهریه را داشته باشید و لزوما نیازی به طلاق نیست.

نکته‌ی دیگری که باید به آن توجه داشته باشید این است که در تمامی دعاوی فردی که خواهان است باید تمامی هزینه‌های دادرسی را پرداخت نماید و اگر زن قصد دارد مهریه را مطالبه کند باید تمامی هزینه‌های مربوط به دادرسی مهریه را خودش پرداخت کند.

توجه کنید که دریافت مهریه و به عبارتی به اجرا گذاشتن مهریه از دو طریق امکان پذیر است که زن می‌تواند اگر یکی از این راه‌ها جواب نداد از روش دیگر استفاده کند:

  • از طریق اجرای ثبت: نیاز است زن همراه با مدارکی که دارد به دفترخانه‌ای که در آنجا عقد ازدواج خودشان را ثبت کرده‌اند مراجعه کند و سپس اقدام به اجرای مهریه نماید.
  • اگر اجرای مهریه از طریق ثبت موفقیت آمیز نبود و مرد حاضر نشد مهریه را به زن پرداخت کند نیاز است که دادگاه رسیدگی را انجام بدهد.

تمامی هزینه‌های مربوط به مطالبه مهریه

همانطور که بیان شد لازم است که زن تمامی هزینه‌های مربوط به اجرا گذاشتن مهریه را پرداخت کند ولی اگر ندارد می‌تواند تقاضای اعسار بدهد و یا اینکه بعدا تمامی این هزینه‌ها را از مرد دریافت کند به این شرط که در متن دادخواست خود نوشته باشد که تمامی هزینه‌ها را می‌خواهد از خوانده دریافت کند.

اگر زن قصد دارد که مهریه خود را از اجرای ثبت به اجرا بگذارد اگر مرد مهریه را داد باید نیم عشر دولتی را بپردازد که شامل یک بیستم مهریه می‌شود. باید توجه داشته باشید که این هزینه را باید مرد حتما به زن بپردازد.

در صورتی که مرد مهریه را از طریق اجرای ثبت پرداخت نکرد، زن می‌تواند درخواست مطالبه مهریه را از دادگاه داشته باشد اما باید تمامی هزینه‌های مربوط به مطالبه مهریه را خودش پرداخت کند. این هزینه معادل سه و نیم درصد از مهریه است. این هزینه در ابتدای دادرسی از زن گرفته می‌شود.

سایر هزینه‌هایی که برای دریافت مهریه باید توسط زن پرداخت شود شامل هزینه مربوط به ثبت درخواست اجرائیه مهریه از طریق دایره ثبت است. همانطور که بیان شد زن باید در دفتر خانه‌ای که عقد ازدوجشان را در آنجا ثبت کرده‌ است درخواست صدور اجرائیه را بدهد و باید هزینه مربوط به ثبت را هم پرداخت کند.

هزینه مربوط به تنظیم دادخواست و ثبت آن در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی برای مواقعی که دریافت مهریه از طریق اجرای ثبت موفقیت آمیز نبوده است. اگر زن وکیل دارد و تمامی مراحل کار را وکیل انجام می‎‌دهد باید هزینه وکیل را هم پرداخت کند. باید توجه داشته باشید که هزینه وکیل و سایر هزینه‌ها مربوط به اجرا گذاشتن مهریه  قابل دریافت از مرد می‌باشد.

انواع هزینه‌های اجرای مهریه از طریق دادگاه

همانگونه که بیان شد اگر زن نتوانست مهریه را از طریق دایره ثبت بگیرد با گواهی که از این مرکز دریافت می‌کند می‌تواند تقاضای به اجرا گذاشتن مهریه از طریق دادگاه را نماید. همانطور که می‌دانید لازم است که ابتدا هزینه دادرسی پرداخت شود و سپس وارد مرحله دادرسی شویم. به طور کلی هزینه‌هایی که زن باید به دادگاه پرداخت کند به چند دسته تقسیم می‌شود:

  • اگر در مرحله بدوی زن درخواست مهریه را می‌دهد و اگر مبلغ کل مهریه ۲۰ میلیون تومان و یا کمتر از آن باشد علاوه بر اینکه این دعوا در شورای حل اختلاف رسیدگی می‌شود باید زن دو نیم درصد از مبلغ مهریه را به دادگاه پرداخت کند و در صورتی که مهریه بیشتر از این مبلغ باشد سه و نیم درصد را باید به حساب دادگستری تهران پرداخت کرد.
  • در صورتی که زن در مرحله تجدید نظر دوباره مهریه را می‎‌خواهد مطالبه کند باید چهار و نیم درصد از مهریه را به دادگاه پرداخت کند. و اگر در مرحله واخواهی است باید مبلغ پنج و نیم درصد را به عنوان هزینه دادرسی پرداخت نماید.
  • نکته‌ای که باید به آن توجه کنید این است که زن می‌تواند بدهد که نشان دهنده این است که توانایی پرداخت هزینه دادرسی را ندارد.

به اجرا گذاشتن مهریه با گروه وکلای تهران مدافع

مراحل به اجرا گذاشتن مهریه بسیار پیچیده است و نیاز به صرف وقت بسیاری است به همین دلیل ما توصیه می‌کنیم که حتما ابتدا با کمک وکیل مهریه از مراحل اجرای مهریه آشنا شوید و سپس اقدام به دریافت مهریه نمایید.

به دلیل پیچیدگی پرونده‌های مربوط به اجرائیه مهریه توصیه ما این است که حتما از وکلای متخصص مهریه تهران مدافع دریافت نماید. گروه وکلای تهران مدافع از وکلای با تجربه‌ای تشکیل شده است که می‌تواند در تمامی مراحل به شما کمک کند.

همانطور که می‌دانید مالک مهریه زن است و در هر زمانی می‌تواند آن را از شوهرش دریافت کند و منوط به دوره طلاق نیست. برای دریافت آن باید زن تمامی هزینه‌های مربوطه را پرداخت کند اگر از طریق اجرای ثبت قصد دریافت مهریه را دارد باید نیم عشر دولتی را پرداخت کرد که البته بعدا مرد نیز باید این مبلغ را به زن بپردازد. آن هم در صورتی که مرد مهریه را پرداخت کرده باشد.

اگر از طریق دادگاه اقدام به دریافت مهریه می‌نماید نیاز است که حتما هزینه‌های دادرسی را در ابتدا پرداخت کند. در این مرحله زن ‌می‌تهزینه دادرسی که برای اجرا گذاشتن مهریه می بایست از جانب زن پرداخت شود 5/3 درصد ارزش خواسته در دادگاه است که همان ابتدای شروع به رسیدگی دریافت می شود اما زن می تواند برای عدم پرداخت آن، دادخواست اعسار هم بدهد . هزینه اجرای مهریه از طریق اداره ثبت، نیم عشر دولتی یا یک بیستم مبلغ خواسته است . بر اساس قانون جدید برای به اجرا گذاشتن مهریه ابتدا باید از طریق اجرای ثبت اقدام شود و واگر به نتیجه نرسید از طریق مرجع قضایی عمل شود .

برای مشاوره هزینه دادرسی مهریه

برای طرح هر دعوایی چه دعاوی حقوقی چه دعاوی کیفری، کسی که مدعی احقاق حقی شده است، می بایست برای رسیدگی به درخواستش به مرجع قضایی رسیدگی کننده، مبلغی را تحت عنوان هزینه دادرسی یا هزینه رسیدگی بپردازد . در یک تعریف کلی، هزینه دادرسی به هزینه هایی گفته می شود که توسط دولت و در اکثر نظام های حقوقی برای استماع و رسیدگی به دعوا تعیین شده و دریافت می گردد .

عموما پرداخت این هزینه به عهده خواهان دعوی می باشد اما اگر پیروزی در دعوا با خواهان باشد و رای صادر شده به نفع وی باشد، حق درخواست هزینه دادرسی ای را که پرداخت کرده است از خوانده دعوا تحت عنوان خسارات دادرسی خواهد داشت .

 

 

دکمه بازگشت به بالا