اقتصادی

بسته شدن قرارداد دائم در کارهای با ماهیت مستمر

یک کارشناس حوزه کار با اشاره به آماده شدن لایحه امنیت شغلی گفت: در کارهای با ماهیت مستمر باید پس از یک دوره آزمایشی با کارگر قرارداد دائم بسته و توسط کارفرما رسمی شود تا با انگیزه بالاتر به فعالیت ادامه بدهد و بازدهی بهتری داشته باشد.

ولی‌الله صالحی در گفت وگو با دکترنامه، درباره تصویب لایحه امنیت شغلی اظهار کرد: اخیرا در همایش ملی کار اعلام شد که لایحه امنیت شغلی آماده شده و نمایندگان مجلس جدید باید آن را تبدیل به قانون کنند.این لایحه حائز اهمیت است، زیرا امنیت شغلی برای کارگر مهم است و ما بارها اعلام کردیم که وقتی کارگر وارد کارخانه‌ای می‌شود که کارش ماهیت مستمر دارد باید بعد از یک دوره آموزشی یا آزمایشی یا هر عنوان دیگری رسمی شود تا بداند که در این کارگاه یا کارخانه به رسمیت شناخته می‌شود.

این کارشناس بازار کار افزود: این کار هم به نفع کارگر است، چون به آن محیط تعلق خاطر پیدا می کند و هم به نفع کارفرماست چون بهره وری کارگاه را تضمین کند.

صالحی تصریح کرد: وقتی کارگر پنج سال در یک محیط فعالیت می کند به کارگر ماهر و استادکار تبدیل می‌شود و کارفرما می‌تواند از ظرفیت بالقوه این نیروی کار استفاده کند؛ در واقع بعد از یک دوره آزمایشی باید با کارگر قرارداد دائم بسته شود و کارفرما او را استخدام کند. بنابراین در کارهایی که ماهیت دائم دارند کارگر پس از یک دوره کوتاه آزمایشی باید رسمی شود تا بتواند به فعالیت خود با انگیزه بالاتر ادامه بدهد و زمانی که تبدیل به کارگر ماهر و استادکار شد، بازدهی بهتری داشته باشد.

این کارشناس حوزه کار با بیان اینکه در لایحه سقف پیشنهادی برای تبصره ۱ و ۲ ماده ۷ قانون کار پنج سال پیشنهاد شده است، اظهار کرد: این پیشنهاد یک راهکار است و اگر عملیاتی شود خوب است ولی در مورد کارهای پروژه‌ای نمی شود کاری کرد. فرد در یک پروژه مشغول کار می شود که تاریخ انقضا دارد. وقتی پروژه تمام می شود کار کارگر هم تمام می شود اما بحث ما بیشتر روی کارهایی است که مثل تولید خودرو یا لوازم خانگی ماهیت مستمر دارند.

صالحی در پایان تاکید کرد: اگر در لایحه، سقف پیشنهادی کمتر از پنج سال بود بهتر بود ولی همین پیشنهاد هم اگر به درستی عملیاتی شود راهی است که می تواند مثمرثمر باشد.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا