عمومی

تهیه سند راهبردی «گردشگری سلامت»

به گزارش گروه آموزش و دانشگاه خبرگزاری علم و فناوری آنا، علی دباغ درباره تهیه سند راهبردی «گردشگری سلامت» گفت: کیفیت بالای خدمات پزشکی در ایران و همچنین تعرفه خدمات پزشکی نسبت به دنیا و حتی کشورهای منطقه یک مزیت و فرصت طلایی محسوب می‌شود و آورده بسیار خوبی را برای ما خواهد داشت.

وی با بیان اینکه حدود ۱۵۰ هزار تخت بیمارستانی داریم که بر اساس آمار و ارقام موجود ۷۰ درصد از این تخت‌ها به طور متوسط اشغال است افزود: تقریباً ۴۵ هزار تخت خالی داریم، اگر متوسط اقامت بیمار در تخت را پنج‌روز در نظر بگیریم هر تخت قابلیت پذیرش ۸۰ تا ۹۰ بیمار را در سال دارد بدون اینکه بخواهیم تخت و امکانات قابل‌توجهی را اضافه کنیم.

عضو شورای‌ عالی نظام‌ پزشکی، گردشگری سلامت را در رونق اقتصاد کشور بسیار مؤثر دانست و در عین حال گفت: هر بیمار می‌تواند برای کشور ما یک مبلّغ باشد.

عضو شورای عالی نظام پزشکی با بیان اینکه سند راهبردی گردشگری سلامت در حال تهیه است گفت: وزارتخانه‌های بهداشت،  میراث و گردشگری و امور خارجه و سایر نهادهای ذی‌ربط باید به یک‌زبان مشترک برسند و این زبان مشترک را در قالب اهداف عددی مطرح کنند.

وی تبلیغات مناسب در خارج از کشور و تنظیم زیرساخت‌های نرم‌افزاری در داخل را دو موضوع مهم در رونق حوزه گردشگری سلامت برشمرد.

دکمه بازگشت به بالا