سلامت و دانش

رمزگشایی همسایه اینشتین از راز سفر در زمان

غزل زیاری– به نظر می رسد سفر به گذشته امری نسبتاً آسان است; تنها چیزی که لازم است این است که جهان بچرخد. کرت گودل، ریاضیدان مشهور و همسایه آلبرت انیشتین در پرینستون، کنجکاوی و اشتیاق زیادی نسبت به نظریه نسبیت عام اینشتین داشت. نظریه ای که برای ما فرمول مدرن گرانش بوده و هست.

این نظریه وجود ماده و انرژی را با خمش و خمش فضا و زمان و پیچش ها و انحرافات مرتبط با رفتار ماده و انرژی مرتبط می کرد.

گودل می خواست بداند آیا نسبیت به ما اجازه می دهد در زمان سفر کنیم؟ به نظر می رسد نظریه انیشتین چارچوب نهایی ماهیت فضا و زمان باشد و تا آنجا که می دانیم سفر در زمان را ممنوع می کند! در نتیجه، گودل به این نتیجه رسید که نظریه نسبیت عام به طور خودکار این گزینه را رد می کند.

اما او متوجه شد که نظریه نسبیت عام برای سفر به گذشته مناسب است و ترفند اینجاست که جهان باید حرکت کند.

گودل برای اثبات نظر خود یک مدل نسبتا ساده و مصنوعی از جهان ایجاد کرد. جهان می چرخد ​​و فقط یک عنصر دارد. این عنصر همچنین یک ثابت کیهانی منفی است که در برابر نیروی گریز از مرکز چرخش مقاومت می کند تا جهان را ثابت و پایدار نگه دارد.

در همان زمان متوجه شد که اگر مسیر خاصی را در این دنیای چرخان دنبال کنید، می توانید به گذشته خود برسید. البته باید مسافت های طولانی را طی کرد، اما این کار شدنی است.

وقتی سفر می کنید، در دنیایی که در حال چرخش است گرفتار می شوید. این فقط در مورد چرخش اشیا و چیزها در جهان نیست. برعکس، فضا و زمان نیز می چرخند. در اصل، چرخش جهان مسیر بالقوه رو به جلو را به شدت تغییر می دهد و شما را به نقطه اول باز می گرداند.

شما به تنهایی سفر می کنید و هرگز نمی توانید سریعتر از سرعت نور سفر کنید، بنابراین ممکن است خود را در گذشته، جایی که شروع کرده اید، بیابید. اما در گذشته شما

امکان سفر به عقب در زمان پارادوکس هایی ایجاد می کند و در واقع درک ما از علیت را نقض می کند. خوشبختانه، همه شواهد به این واقعیت اشاره دارد که جهان در حال چرخش نیست، که ما را از مشکل سفر در زمان گودل نجات می دهد.

اما این که چگونه فرضیه نسبیت عام در این پدیده به ظاهر غیرممکن قرار می گیرد، یک راز باقی می ماند. با استفاده از مثال چرخش جهان، گودل تلاش کرد نشان دهد که فرضیه نسبیت عام ناقص است و ممکن است هنوز هم درست باشد.

منبع: هشدار علمی

5858

دکمه بازگشت به بالا