سلامت و دانش

شناسایی نیروی نامرئی محافظ حیات

ما همیشه در مورد تهدیدات سیارکی و احتمال نزدیک شدن یک سیارک به زمین می شنویم اما مورد اصابت هیچ سیارکی قرار نگرفته ایم.

دانشمندان در این زمینه تحقیقاتی را انجام داده اند که نتایج آن آشکار کرد نیروی گرانشی زمین می‌تواند سیارک‌ها را از بین ببرد و آنها را به اجرام آسمانی کوچک و قابل کنترل‌تر تبدیل کند. بنابراین سیستم دفاعی زمین در قدرت گرانشی آن قرار دارد.

بیشتر بخوانید:

سیارک‌های کوچک و عجیبی که به دور زمین و زهره می‌چرخند ممکن است بقایای سیارک‌های بزرگ‌تری باشند که توسط گرانش زمین از هم جدا شده‌اند.

دانشمندان سناریوهایی را شبیه‌سازی کردند که در آن سیارک‌های در حال عبور از نزدیک سیاره های سنگی جرم قابل توجهی را از دست می‌دهند.

در حالی که گرانش زمین به عنوان سپری در برابر ضربه های فاجعه آمیز عمل می کند، به طور همزمان سیارک های نزدیک به زمین بیشتری تولید می کند. با این حال، این قطعات، اگرچه فراوان هستند، معمولا کمتر از 0.9 کیلومترقطر دارند و هیچ تهدیدی در سطح انقراض ندارند.

در نهایت، در حالی که نیروهای گرانشی زمین فجایع بزرگ کیهانی را کاهش می‌دهند، تأثیرات بالقوه در مقیاس کوچک‌تر را نیز ایجاد می‌کنند. بنابراین تحقیقات تصویری از یک رقص کیهانی پویا را ترسیم می کند که در آن گرانش زمین هم از آن محافظت می کند و هم تکه هایی را ایجاد می کند.

بیشتر بخوانید:

۵۸۵۸

تیم خبری مقالات علمی

به عنوان نویسنده علمی و پزشکی، با استفاده از الگوریتم BERT گوگل، هدفم این است که متونی را ارائه دهم که علاقه شما را به علم پزشکی تحریک کند و اطلاعات مفیدی را در اختیارتان قرار دهم.
دکمه بازگشت به بالا