عمومی

گفت‌وگوی ادیان همراه با صداقت می‌تواند به فهم تبدیل شود

دکترنامه/خراسان رضوی دبیر علمی دومین همایش بین‌المللی امام رضا(ع) و گفت‌وگوی ادیان گفت: گفت وگوی ادیان زمانی می‌تواند به فهم تبدیل شود که هم‌سرنوشتی ادیان را به بالندگی هدایت کند که گفت‌وگوی همراه با صداقت در مفهوم روان‌شناختی باشد.

احد فرامرز قراملکی امروز  ۲۷ دی‌ماه، در دومین همایش بین‌المللی «امام رضا(ع) و گفت‌وگوی ادیان» که در بنیاد پژوهش‌های آستان قدس رضوی برگزار شد، در خصوص معمای گفت‌وگوی ادیان، اظهار کرد: مراد از گفت‌وگوی ادیان گفت وگوی مذاهب یک دین و بین ادیانی گفت‌وگوی انسان‌هایی است که نسبتی با دین دارند.

وی اضافه کرد: فرض بر این است که این نسبت دینداری است. از طرفی دینداری اغلب در هر دو سطح دین و مذاهب درونی دین، هویت‌بخش دینداران است. هویت آوری تدین سبب غیرت دینی می‌شود و غیرت حصرگرایی را می‌پروراند و غیر «گریز» و در مواردی غیر «ستیز» است.

دبیر علمی دومین همایش بین‌المللی امام رضا(ع) و گفت‌وگوی ادیان افزود: استفاده اهل قدرت از غیرت دینی غیرگریزی را به جنگ و ستیز می‌کشاند. از طرف دیگر دینداران در عصر جهانی شدن با تکثر در دینداری و سبک‌های زندگی رقیب دین روبه‌رو می‌شوند. پا فشردن بر موضع حصرگرایی و به شرط لا(نه) بودن از دیگر ادیان به تبعید خود می‌انجامد. کاری که صرف نظر از خوب و بد بودن، در جهان امروز دشوار و نزدیک به محال است و سلامت فردی و جمعی خود تبعیدشدگان را تهدید می‌کند.

وی بیان کرد: دینداران با تهدید دیگری هم روبه‌رو می‌شوند. در جهان امروز هم در بُعد معرفتی و نگرش و هم در بُعد هنجارها جریان‌های الحادی با پیوندی که با قدرت پیدا کرده‌اند، همه ادیان را تهدید می‌کنند. غیرت دینی دینداران را به حفظ هویت دینی در برابر تهدیدهای علیه ادیان سوق می‌دهد. احساس هم سرنوشتی در ادیان و مذاهب غیرت دینی را در شرایط تهدید از شکل حصرگرایی درمی‌آورد.

فرامرز قراملکی تصریح کرد: رهاشدگی و لا به شرط بودن و همانندشدگی نمونه‌هایی از گزینه روان‌شناختی و گفت‌وگوی ادیان گزینه روش‌شناختی است. گفت‌وگوی ادیان با این خاستگاه، محافظه‌کارانه بر مشترکات ادیان تاکید می‌کند و ناهشیار حصرگرایی را در خود می‌پروراند.

وی ادامه داد: گفت‌وگوی ادیان زمانی می‌تواند به فهم تبدیل شود که هم‌سرنوشتی ادیان را به بالندگی هدایت کند که گفت‌وگوی همراه با صداقت در مفهوم روان‌شناختی باشد و این نیازمند گفت‌وگو در هر ۲ امر مورد اختلاف و اشتراک بدون دستکاری مصلحت‌جویانه در نظام ارزشی و باوری طرف گفت‌وگو است.

دبیر علمی دومین همایش بین‌المللی امام رضا(ع) و گفت‌وگوی ادیان عنوان کرد: هدف از برگزاری این همایش گفت‌وگو و همزیستی مسالمت‌آمیز میان موسسات دینی ایران و سایر کشورهای جهان، همفکری ادیان و مذاهب در چالش‌های اجتماعی دوره معاصر و تاکید بر نقش خانواده است.

وی با بیان اینکه ۳۴ کمیته عضو داخلی و ۱۸ نفر کمیته بین‌المللی دومین همایش امام رضا(ع) و گفت‌وگوی ادیان را تشکیل می‌دهند، خاطرنشان کرد: در این همایش از کشورهای مختلف امارات، عراق، سوریه، بلژیک و آلمان به ارائه مقاله پرداخته‌اند. همچنین دانشمندان تراز اول با مشارکت ادیان مختلف مسیحی، زرتشتی، کلیمی و … در این همایش مشارکت دارند و جهت‌گیری دومین دوره از این همایش نخبگانی است و با تاکید بر مناظرات امام رضا(ع) در فلسفه دین و الهیات تطبیقی برنامه‌ریزی شده است.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا