عمومیکسب و کار ویژه

مجازات رابطه نامشروع

نوشته پیش رو توسط بهترین وکیل در مشهد در خصوص جرم رابطه نامشروع و مجازات جرم رابطه نامشروع و نحوه اثبات رابطه نامشروع برای آشنایی شما عزیزان تنظیم گردیده است.

ماده قانونی جرم رابطه نامشروع

جرم رابطه نامشروع مطابق ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی هر گاه بین زن و مردی که بین آنها رابطه زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل ‌یا مضاجعه شوند، به شلاق تا نود و نه ضربه محکوم خواهند شد. اگر روابط نامشروع با عنف و اکراه باشد فقط اکراه ‌کننده تعزیر می‌شود. روابط نامشروع رابطه ای است که روابط دو جنس مخالف از حدود قانونی و شرعی خود خارج می شود. بنابراین ارتباط که خارج از محدوده شرعی روابط زن و مرد  باشد رابطه غیر مشروع تلقی می شود.

ارکان و شرایط تشکیل دهنده جرم رابطه نامشروع

1 – عنصر قانونی جرم رابطه نامشروع

رکن قانونی این جرم ماده ۶۳۷ قانون مجازات می‌باشد. مطابق ماده «هر گاه زن و مردی که بین آن‌ها علقه زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند، به شلاق تا نود و نه ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اکراه باشد، فقط اکراه کننده تعزیر می‌شود.»

2 – عنصر مادی جرم رابطه نامشروع

عتصر مادی این جرم مشمل بر رفتار مجرمانۀ مرتکب جرم، موضوع جرم و شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم است. عنصر مادی جرم مذکور از نوع فعل مثبت بوده و شامل هر نوع عملی است که منافی عفت عمومی تلقی گردد و صرف تنها بودن زن و مرد در پارک یا در ماشین و نشستن دو نامحرم و یا قدم زدن ایشان نمی‌تواند عنصر مادی جرم رابطه نامشروع تلقی گردد.

الف ) فعل مثبت :

بر اساس ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی رفتار مجرمانه این جرم یکی از افعال مثبت مادی لمسی چون « تقبیل و مضاجعه و غیره » می‌باشد که تقبیل در لغت به معنی بوسیدن زن و مرد می باشد. مضاجعه به معنی همبستر شدن زن و مرد می باشد.

ب ) رفتار مجرمانه

مصادیق و موارد ذکر شده در ماده ۶۳۷جنبه تمثیلی دارند نه حصری. رفتار مجرمانه  باید به صورت فعل مادی مثبت صورت پذیرد و با ترک فعل محقق نمی شود.

ج ) شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم :

 • وجود رابطه بین زن و مرد : اولین شرط تحقق این جرم ارتباط فی ‌مابین یک زن و مرد نامحرم است، بنابراین عنوان روابط نامشروع به دو هم جنس اطلاق نمی‌شود. بنابرابن، قانون‌گذار روابط نامشروع فی‌ مابین دو هم جنس را تحت عنوانهایی مثل مساحقه یا لواط جرم انگاری نموده است.
 • نامشروع بودن رابطه : دومین شرط تحقق  این جرم، نامشروع بودن رابطه بین زن و مرد است، بنابراین در صورتی که روابط فی ‌مابین زن و مرد از بابت فعالیت کاری یا هنری یا نمایشی و امثالهم باشد که از نظر عرف مشروع محسوب می شود؛ جرم رابطه نامشروع محقق نخواهد شد.
 • نبود رابطه زوجیت : رابطه زوجیت رابطه ای است که به پیوند ناشی از نکاح فی‌ مابین زن و مرد گفته می‌شود؛ و با عقد نکاح روابط زن و مرد مشروع تلقی می‌شود.

3 – عنصر معنوی جرم رابطه نامشروع

عنصر معنوی جرم، اراده ارتکاب آن و عمد در انجام عمل منافی عفت می‌باشد و جهت وقوع این جرم، فقط نیاز به سوءنیت عام است و نیازی به سوءنیت خاص جهت انجام جرم رابطه نامشروع نیست.

نحوه شکایت جرم رابطه نامشروع

اگر شخصی از همسرش بابت جرم روابط نامشروع جنسی و جسمانی (مثل بوسیدن، در آغوش گرفتن و غیره ) شکایت دارد باید مستقیما به دادگاه اعلام جرم و شکایت کند و اگر  شاکی مدعی است که رابطه نامشروع غیر جسمانی مثل پیامک تلگرام و غیره باید به دادسرا مراجعه کند. اگر شکایت شاکی خصوصی مثل همسر با وجود ادله ای محکمه پسند باشد، دادگاه متهم را احضار می کند و در خصوص خصوص اتهام انتسابی تحقیق می نماید. اگر دلیل جرم ارتباط تلفنی و پیامکی باشد، دادگاه یا دادسرا می تواند از اپراتور مربوطه تلفن همراه، اطلاعات (داده های) مربوط به تماس های تلفنی و پیامک های متهم را به جهت بررسی اخذ کند.

غیر قابل گذشت بودن رابطه نامشروع

روابط نامشروع از جمله جرایمی است که قانون مجازات آن را جرم دانسته و برایش مجازات تعیین کرده است، و یکی از جرایم منافی عفت است که نیازی به شاکی خصوصی ندارد. یعنی جرم روابط نامشروع به دلیل اینکه موجب برهم زدن نظم جامعه میشود، از جرایم غیرقابل گذشت می باشد. در صورتیکه شاکی خصوصی وجود نداشته باشد و یا شاکی از شکایت خود رضایت بدهد، مجازات فرد از بین نمی رود. مثلا اگر مردی مرتکب روابط نامشروع شود و همسرش گذشت کند، مجازات مرد ساقط نخواهد شد، ولی با گذشت وی ممکن است مجازات کمتری برای مرتکب جرم در نظر گرفته شود.

مجازات جرم رابطه نامشروع

قانونگذار در ماده 637 قانون مجازات اسلامی برای جرم روابط نامشروع 99 ضربه شلاق تعیین نموده است و البته اگر یکی از آنها، مکَره باشد تعزیر نمی شود ( یعنی مجازات نمی گردد ) و فقط اکراه کننده مجازات می شود. با توجه به اینکه ماده 637 به نحوی تنظیم شده است که بدون تماس فیزیکی بین زن و مرد، روابط نامشروع را محرز تشخیص می دهد، لذا مرتکب چنین جرمی به 99 ضربه شلاق محکوم می شود.

اثبات جرم رابطه نامشروع چگونه است؟

راه های زیادی برای اثبات اینگونه روابط وجود دارد مانند کارهایی همچون بررسی مکالمه های بین زن و مرد و همچنین پرینت پیامک های رد و بدل شده بین زن و مرد، وجود تصاویر و یا فیلم، و بررسی رابطه آنها، اقرار، شهادت شهود و علم قاضی قابل اثبات است. البته در چنین پرونده هایی علم قاضی بسیار مهم است.

در حال حاضر، قاضی می‌تواند دستور شنود مكالمات و دریافت پرینت پیامك ها را در این پرونده‌ها بدهد و این موضوعی است كه در رویه فعلی قضایی اتفاق می‌افتد و قاضی به مخابرات دستور ارسال متن پیامك های رد و بدل شده بین متهمین و یا پرینت تماسهای آن‌ها را می‌دهد. البته با توجه به حضور روز افزون زنان در جامعه در كنار مردان و مشاركت بالای آن‌ها در فعالیت‌های اجتماعی نمی‌توان حضور این دو قشر را در كنار یكدیگر كه در مواردی بالاجبار مثل حضور دو همكار به تنهایی در محل كار و  نیز در مواردی با اختیار مثل خوردن غذا در یك رستوران و یا تردد با ماشین همكاران را جرم محسوب کرد.

مرجع صالح به رسیدگی به جرم رابطه نامشروع

رسیدگی به جرم عمل نامشروع و عمل منافی عفت مستقیما در صلاحیت دادگاه می باشد و نه دادسرا . بر اساس ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری به جرائم زنا و و سایر جرائم منافی عفت به طور مستقیم، در دادگاه صالح رسیدگی میشود. منظور از جرائم منافی عفت در این قانون، جرائم جنسی حدی، همچنین جرائم روابط نامشروع تعزیری مانند تقبیل و مضاجعه است. اگر کسی از همسرش بابت جرم رابطه نامشروع جنسی و جسمانی (مثل بوسیدن، در آغوش گرفتن و غیره ) شکایت دارد می بایستی مستقیما به دادگاه به جهت اعلام جرم و شکایت مراجعه کند.

جهت با وکیل کیفری با شماره های مندرج در سایت تماس بگیرید.بنابرایافراد بالغی که بدون علقه زوجیت روابطی خارج از چهارچوب شرع و قانون با هم داشته باشند، مرتکب رابطه نامشروع شده اند. علقه زوجیت بدین معنی است که زن و مرد با خواندن صیغه محرمیت به یکدیگر درآیند. انجام اعمالی مانند تقبیل (بوسیدن)، مضاجعه (هم بستری)، دست دادن و … که متعارض با نظم و عفت جامعه باشند جزو روابط نامشروع هستند.

روابطی از قبیل دوستی دختر و پسر نامحرم باهم، ارتباط تلفنی، اینترنتی یا مجازی آنها، قرار ملاقات هایی از قبیل قرار کافی شاپ، قدم زدن در پارک که منافی عفت باشند نیز جزو روابط نامشروع محسوب می شوند. در حالت کلی رابطه نامشروع عبارت است از ارتباطات جسمی یا حتی کلامی با محتوای غیر قانونی و غیر شرعی که به زنا نرسد. تشخیص روابط نامشروع برعهده مرجع قضایی است و معیار او برای این تشخیص، عرف است. چنانچه طی بررسی مراجع قضائی، روابط زن و مرد نامتعارف باشد نامشروع شمرده می شود. در تشخیص جرم باید دقت فراوانی شود تا منجر به اشتباه نشود.

انواع رابطه نامشروع

 • رابطه نامشروع دون زنا
 • رابطه نامشروع زنا

رابطه نامشروع دون زنا

طبق ماده 637 موجود در روابطی فیزیکی که به مواقعه (رابطه جنسی) ختم نشود، نظیر بوسه، بغل، یا همبستری روابط نامشروع نامیده می شوند. اعمالی غیر فیزیکی نظیر چشمک زدن، لبخند زدن از روی شهوت جزو روابط نامشروع محسوب نمی شوند.

رابطه نامشروع منجر به زنا

روابطی که بین دختر و پسر نامحرم شکل می گیرد و در نهایت منجر به رابطه جنسی می شود، رابطه نامشروع منجر به زنا محسوب می شود.

انواع رابطه نامشروع منجر به زنا

 • زنای محصنه
 • زنای غیر محصنه
 • تجاوز به عنف

زنای محصنه چیست؟

زن یا مردی که با وجود داشتن همسر و امکان برقراری رابطه جنسی با او در هر زمان، مرتکب زنا با دیگری شود زنای محصنه گویند.

 • مجازات زن مرتکب به زنا محصنه: 100 ضربه شلاق، سنگسار
 • مجازات مرد مرتکب به زنا محصنه: 100 ضربه شلاق، تبعید از محل سکونت به مدت 1 سال و تراشیدن سر

زنای غیر محصنه چیست؟

زن یا مردی که همسر ندارد یا همسرش بنابه دلایلی مثل بیماری، امکان برقراری رابطه جنسی با او ندارد اگر مرتکب زنا با دیگری شود زنای غیر محصنه گویند.

مجازات مرتکبین: بار اول 100 ضربه شلاق
مجازات در صورت تکرار آن برای بار چهارم: اعدام

تجاوز به عنف

برقراری رابطه جنسی بدون رضایت طرف مقابل، زنای به عنف (تجاوز) محسوب می شود. مجازات تجاوز، اعدام است.

نکته: اگر زنای به عنف در ارتباط با دختر باکره باشد، مجازات مرتکب علاوه بر اعدام، پرداخت مهر المثل یا ارش البکاره است.

روش های اثبات ارتکاب زنا با رضایت طرفین

 • اقرار به زنا
 • شهادت شاهدان (شهادت 4 مرد عادل یا 3 مرد عادل و 2 زن عادل)
 • علم قاضی به زنا (بر حسب نظریه پزشکی قانونی یا موارد مشابه)
 • وجود قراین و امارات (فیلم، عکس، پیامک)

مصادیق ارتباطات نامشروع

 • اعمال دون زنا
 • ملامسه (لمس کردن)
 • مصافحه (دست دادن و روبوسی)
 • مقابله (مواجهه و رویارویی)
 • بوسه توام با شهوت
 • حضور بانوان در انظار عمومی بدون حجاب شرعی
 • تاسیس مراکز فساد
 • پوشش نامناسب و آرایش غلیظ منجر به فساد
 • انتشار محتوای مبتذل و کسب درآمد از طریق آن
 • اشاعه فساد و شهوت در جامعه
 • تن فروشی

مراحل شکایت کیفری و حقوقی

 • تماس با وکیل مجرب
 • تنظیم شکوائیه توسط وی
 • پیگیری شکایت و مراجعه به دادگاه توسط وکیل با در دست داشتن مدارک شناسایی شاکی از قبیل شناسنامه و کارت ملی
 • ارائه شاهد معتبر، مدارکی از قبیل فیلم و عکس و پرینت مکالمات

اقامه دعوی رابطه نامشروع می تواند به صورت حقوقی از طریق دادگاه خانواده یا به صورت کیفری و از طریق دادسرا باشد. در شهر تهران دادسرای ارشاد به این منظور معین شده است. اما در سایر شهر ها این شکایت همانند دیگر جرائم کیفری، در دادسرا پیگیری می شود.

دادگاه صالح برای رابطه نامشروع

رسیدگی به زنا و لواط : دادگاه کیفری یک
رسیدگی به سایر روابط نامشروع نظیر تفخیذ(رابطه دو مرد در حدی کمتر از لواط)، قوادی(واسطه‌ گری در جرم نامشروع)، مساحقه(رابطه دو زن با یکدیگر) و همجنس‌ گرایی) : دادگاه کیفری دو

حقوق قربانی تعرض جنسی

قربانیان جرائم تعرض جنسی (حتی اگر تعرض منجر به زنا یا لواط نشده باشد) می توانند علیه تعرض‌ کنندگان شکایت نمایند. باید دانست که هیچ گونه مجازاتی شامل حال قربانی نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا