عمومیکسب و کار ویژه

پیگیری ماده 79 دیوان عدالت اداری

طبق ماده ۷۹ قانون تشکیلات وآیین دادرسی و به نقل از بهترین وکیل کیفری در کرج؛ هرگاه قطعی شعب دیوان به تشخیص رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان، خلاف بیّن شرع یا قانون صادر شده باشد، رئیس دیوان فقط برای یک بار با ذکر دلیل ، پرونده را برای رسیدگی ماهوی و صدور رای به شعبه هم‌عرض ارجاع می‌نماید، فلذا رای صادره قطعی است و هرگاه آرای شعب بدوی دیوان درصورت عدم قطعی شده باشند ،پرونده برای صدور رای به شعبه تجدید نظرارجاع می‌گردد.

زمانی که شکایتی در مراجع قضایی طرح می‌شود، ابتدا در دادگاه های بدوی رسیدگی می‌شود. در صورتی که طرفین یا یکی از آن‌ها نسبت به رای صادره معترض باشند، اعتراض خود را در دادگاه تجدیدنظر مطرح می‌کنند. در نهایت در صورت شرایط خاصی میتوان نسبت به آرا صادره از دادگاه تجدیدنظر نیز اعلام اعتراض نمود که این مرحله فرجام خواهی نامیده می‌شود. در دیوان عدالت اداری نیز به صورت کلی آرای صادره در مراجع بدوی و تجدید نظر کمیسیون های  سازمان های اداری دولتی قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری می باشند.

 وکیل متخصص اعمال ماده 79 دیوان عدالت اداری

متخصص اعمال ماده 79 شخصی می باشد که علاوه بر دانش تخصصی درباره اعتراض در دیوان عدالت اداری  می تواند با استفاده از دانش و مهارتهای قانونی و همچنین با کمک  تجربه خود در پرونده های دیوان عدالت به صورت  پروند ههای اعتراض و اعمال ماده 79 قانون آیین دادرسی و تشکیلات دیوان عدالت اداری را به عهده گرفته  و در این زمینه  تمامی مراحل پرونده تا زمان صدور حکم را با موفقیت به انجام برساند.

منظور مقنن از آراء خلاف شرع برای اولین بار در ماده 18 قانون الحاقی تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مطرح شده که براساس آن مراد از خلاف بین یا شرع بودن یک رای را صدور آرایی برخلاف نص صریح قانون یا در موارد سکوت قانون، مخالف با مسلمات فقه بیان شده است.

 اشخاص می توانند ازطریق سایت ساجد به نشانی https://sajed.divan-edalat.ir  با تقدیم درخواست اعمال ماده 79 ،اعتراض خود را به جهت خلاف قانون یا شرع بودن رای صادره درقسمت ثبت درخواست ماده  79 و پر کردن فرم ارائه شده مطرح و پرونده را پیگیری نمایند. ثبت نام در سایت ساجد مستلزم ثبت نام درسایت ثنا به نشانی adliran.ir و دریافت کد ثنا می باشد.

نکته : باید تمام ادله و مدارک استنادی خود و آرای صادره بدوی و تجدیدنظر کمیسیون را اسکن و ارسال نمایند.

رئیس دیوان با بررسی و ادله و مدارک گزارشی تهیه ونتیجه وگزارش را جهت بررسی ،به قوه قضاییه ارجاع می دهد و درصورتی که رئیس فوه قضاییه رای صادره را خلاف شرع بین ویا قانون تشخیص دهد پرونده را برای رسیدگی مجدد به شعبه تشخیص دیوان ارجاع می دهد وشعبه مرجوع علیه رای مقتضی را صادرمی کند.

نکته : طرق فوق العاده اعتراض به آراء دیوان، منحصر به اعمال ماده 79 قانون دیوان عدالت اداری نیست و می توان از طریق اعاده دادرسی نیزبه رای صادره اعتراض نمود و آرای مورد اعتراض ممکن است قرار یا حکم باشد.

نکته: برای اعتراض واعمال ماده 79 قانون دیوان عدالت اداری محدودیت زمانی ومهلت قانونی وجود ندارد وباید به این نکته توجه شود که اعتراض واعمال ماده 79 واحراز خلاف بین بودن رای تا تقدیم دادخواست ورسیدگی به پرونده تا صدور رای مانع اجرای حکم قطعی نخواهد شد.

با توجه به اینکه اعتراض موضوع ماده 79 تنها برای یک بار قابل طرح می باشد و احتمال پذیرفته شدن اعتراض بسیار کم و عملا غیرممکن می باشد و رسیدگی و دادرسی در دیوان عدالت اداری غیرحضوری و تنها از طریق تبادل لوایح انجام می شود و امکان ملاقات وصحبت حضوری با قضات رسیدگی کننده برای اقناع پذیرش درخواست وجود ندارد، توصیه می شود که قبل ازهر اقدامی با وهمراهی یک وکیل متخصص ،مجرب  ومتبحر و با تجربه اقدام نمایید که با تسلط بر قوانین و مقررات و موازین شرعی بخصوص قوانین ومقررات وآیین نامه های اجرایی مواد قانون دیوان عدالت اداری و تجربه بالا درنحوه و روند رسیدگی درشعب دیوان و با بررسی دقیق و موشکافانه و تیزبینانه پرونده و مهارت در تنظیم دادخواست و ارائه لایحه دفاعیه قوی و محکم و با اقدامی درست و به موقع از تحمیل هزینه وخسارت های سنگین و غیرقابل جبران جلوگیری و به نتیجه مطلوب دست می یابد.

براساس رأی شماره 429 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، طبق ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری « اثر آراء وحدت رویه نسبت به آینده است و موجب نقض آراء سابق نمی شود.» که برمبنای آن آراء شعب دیوان که پیش از صدوررأی وحدت رویه ،مغایر استدلال قانونی مصرح در آن صادر شده را نقض نمی کند واعمال ماده 79 قانون دیوان عدالت اداری از سوی رئیس قوه قضائیه و یا بلامانع است .

گروه تخصصی وکیلچی  یکی از گروههای تخصصی در دیوان عدالت اداری می باشد که  با ده سال سابقه تجربه موفق در این زمینه می تواند  با دانش و مهارت   خود در سریعترین زمان ممکن پرونده شما را در دیوان عدالت ادارای به پیش ببرند .  برای تماس با گروه تخصصی وکیلچی می توانید با شماره تلفن تماس حاصل فرمایید و ضمن دریافت مشاوره تخصصی رایگان در این باره از مشاوره رایگان  نیز  بهره ببرید.

آراء صادره در این مرحله لازم الاجرا و قطعی هستند. اما با درنظر گرفتن این موضوع که انسان موجودی ممکن الخطاست، باید این موضوع را مدنظر داشت که امکان اشتباه و بی توجهی به تطبیق رای با شرع و قانون در تمامی مراحل رسیدگی وجود دارد. قانون گذار به عنوان فرصتی استثنایی برای ترمیم اشتباهات در سیستم قضایی، اعاده دادرسی را در سیستم قضایی تعبیه نموده است. اعاده دادرسی در موضوعات حقوقی و کیفری بسیار نادر است و شرایط خاصی دارد.

اعاده دادرسی فقط برای تطبیق آرا صادره با شرع و قانون نیست، مواردی مانند بی اعتباری اسناد و مدارکی که بر پایه آن‌ها رای صادر شده است ،یا وجود تضاد در مفاد حکم و… از مصادیقی هستند که طرفین دعوی و نماینده قانونی آن‌ها میتوانند دادخواست اعاده دادرسی را در مسائل کیفری به دیوان عالی کشور و مسائل اداری به دیوان عدالت اداری تقدیم کنند.

دیوان عدالت اداری چگونه مرجعی می باشد؟

سازمان دیوان عدالت اداری یکی از مراجع رسیدگی به شکایات افراد در رابطه با سیستم اداری دولت و عملکرد کارمندان و تصمیم گیری مقامات و آیین نامه های دولتی برخلاف شرع یا قانون است. اعاده دادرسی در رابطه با امور اداری تنها در این سازمان قابلیت ارائه دارند.

صلاحیت ها و حدود اختیارات این سازمان در قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مشخص شده است. بررسی اعتراضات نسبت به آراء صادره هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیون هایی مثل کمیسیون موضوع قانون ، کمیسیون مالیاتی و هیئت حل اختلاف میان کارگر و کارفرما از جهت عدم اجرای قوانین و مقررات، در هیئت های دیوان صورت می‌گیرد. اعاده دادرسی در قانون آیین دادرسی کیفری در ماده 474 و 477 این قانون تعریف شده است. زمانی که رییس قوه قضاییه رای قطعی صادره در هریک از مراجع قضایی را برخلاف شرع تشخیص دهد، پرونده را برای اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور ارسال می‌کند.

در قانون آیین و تشکیلات دیوان عدالت اداری، اعاده دادرسی را در ماده 79 شرح داده شده است. برای اعمال ماده 79 دیوان عدالت اداری ؛ باید رئیس قوه قضاییه یا رئیس دیوان، آراء قطعی صادر شده در شعب دیوان را برخلاف قانون یا شرع بین اعلام کنند، رئیس دیوان تنها یکبار فرصت دارد با شرح دلیل پرونده را به منظور رسیدگی به ماهیت مفاد پرونده و صدور رای به شعبه هم عرض ارجاع نماید.

اگر رای قطعی در شعبه بدوی صادر شده باشد، پرونده برای رسیدگی به شعبه تجدیدنظر ارسال می‌گردد. به منظور ارائه دادخواست ارائه دادرسی در هر مرحله از رسیدگی همراهی بهترین وکیل اعمال ماده 79 دیوان عدالت اداری تاثیر بسزایی بر روند رسیدگی خواهد داشت.

چنانچه اعمال ماده 79 دیوان عدالت اداری بر روی رای صادره از دادگاه بدوی صورت گیرد، پرونده برای بررسی مجدد و تجدیدنظر به شعبه تجدیدنظر ارسال می‌شود. ماده 79 به اعاده دادرسی عام اشاره دارد، این نوع از اعاده دادرسی تنها توسط رئیس قوه قضاییه یا رئیس دیوان عدالت اداری قابلیت ارائه دارد.

اعمال ماده 79 دیوان عدالت اداری

عدالت اداری خارج از صلاحیت افراد عادی جامعه است. مگر در مواردی که یکی از طرفین دعوی و وکیل وی به خلاف قانون و شرع بودن رای صادره پی برده و اعتراض خود را اعلام کنند تا توسط رئیس قوه قضاییه یا رئیس دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گیرد. در صورتی که این درخواست توسط آن‌ها مورد تایید واقع شود، دادخواست اعاده دادرسی توسط رئیس دیوان یا رئیس قوه قضاییه به مرجع صالح ارائه می‌شود. اعاده دادرسی به دو دسته عام و خاص تقسیم می‌شود. اعاده دادرسی خاص در ماده 98 این قانون به تفضیل شرح داده شده است.

برای اعمال ماده 98 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، در رابطه با آراء قطعی در صورت وجود دلایل زیر میتوان دادخواست اعاده دادرسی را ارائه نمود؛

  • الف)حکم صادر شده در رابطه با موضوعی خارج از موضوع پرونده صادر شده باشد.
  • ب) میزان تعیین شده در حکم صادره، به میزانی بیشتر خواسته صادر شده باشد.
  • پ) در محتویات حکم، تضاد مشاهده شده باشد.
  • ت) وجود تعارض میان حکمی که صادر شده با حکمی دیگر در رابطه با همان دعوی و طرفین آن، که پیش از آن توسط همان شعبه یا شعبه دیگر مورد بررسی قرار گرفته و رای صادر شده، بدون آنکه تعارض به دلایل قانونی به وجود آمده باشد.
  • ث)حکم با استناد به اسناد و مدارکی صادر شده باشد، که پس از صدور رای بی اعتبار بودن و یا جعل اسناد توسط مراجع صالح قانونی ثابت شده باشد.
  • ج)اسناد و مدارکی پس از صدور حکم به مرجع قضایی تقدیم شود که نشان دهنده حقانیت درخواست کننده اعاده دادرسی باشد، همچنین ثابت شود در زمان رسیدگی این اسناد و دلایل خارج از دسترس وی بوده است.

اعمال ماده 98 به منظور نگارش شکواییه برای اعلام اعتراض با در نظر گرفتن شرایطی که در ماده بالا ذکر شده، نیازمند دقت بالا و دانش حقوقی است. تنظیم دادخواست اعاده دادرسی مسئله ای چالش برانگیز است و باید تمامی جوانب را درنظر گرفت. افراد عادی بدون تخصص حقوقی نمی‌توانند دادخواست اعاده دادرسی را به صورت صحیح ارائه کنند. مفاد دادخواست در قبول یا رد اعاده دادرسی نقش کلیدی و مهمی دارد. تنظیم قانونی و صحیح دادخواست اعاده دارسی تنها توسط وکیل اعمال 98 دیوان عدالت اداری امکان پذیر است.

اعمال ماده 98 دیوان عدالت اداری

برای اعمال ماده 98 دیوان عدالت اداری باید تمامی اسناد و مدارک برای اثبات هریک از موارد اعاده دادرسی موثق و قابل استناد باشند. وکیل متخصص دیوان عدالت اداری شخص معترض میتواند با نگارش شکواییه در رابطه با اعاده دادرسی، در تمامی مراحل رسیدگی اعتراض خود را اعلام کند. برای مثال این دادخواست ممکن است نسبت به رای صادره در دادگاه بدوی صورت گیرد. در این مرحله رسیدگی به اعتراض به رای بدوی، در دادگاه تجدیدنظر صورت می‌پذیرد.

ماده 99 این قانون مهلت های مقرر برای اعلام دادخواست اعاده دادرسی را تعیین کرده است؛

  • الف) 20 روز از تاریخ ابلاغ رای در موارد الف تا پ ماده 98
  • ب) 20 روز از زمان ارائه دلایل اعاده دادرسی در بندهای ت تا ج ماده 98

دادخواست اعاده دادرسی به همراه دلایل اعاده و اعمال ماده 98 ، به شعبه صادر کننده رای ارسال می‌شود. هزینه درخواست اعاده دادرسی با هزینه ارائه دادخواست به شعب تجدید نظر برابر است.

شعبه ای که رای قطعی را صادر کرده ، صالح برای رسیدگی به دادخواست اعاده دادرسی است. این شعبه با بررسی نسبت به صدور قرار لازم در رابطه با رد یا قبول دادخواست اقدام می‌کند، در صورتی که دادخواست را قبول کند، به رسیدگی نسبت به ماهیت رای مبادرت می‌ورزد. چنانچه دادخواست مورد قبول واقع شود، شعبه رسیدگی کننده دستور توقف اجرای رای مورد دادخواست را صادر می‌کند.

پس از نقض رای موضوع اعاده دادرسی، شعبه صالح نسبت به صدور رای مقتضی اقدام می‌کند. نقض تمام یا قسمتی از حکم بستگی به دادخواست اعاده دادرسی دارد. اگر اعاده نسبت به بخشی از حکم باشد، فقط همان بخش نقض و تصحیح خواهد شد. در صورتی که دلیل ارائه دادخواست اعاده دادرسی، مغایر بودن دو رای باشد. پس از قبول اعاده دادرسی رای دوم مورد نقض واقع می‌شود و رای اول بدون تغییر باقی می‌ماند.

دلیلی که حکم را برای یکبار مورد اعاده دادرسی قرار می‌دهد، دیگر قابل استناد نیست. یعنی اگر شاکی و وکیل متخصص وی با استناد به تضاد در محتویات حکم، دادخواست اعاده دادرسی ارائه کند، این دادخواست قبول شود و رای اولیه در دیوان عدالت اداری نقض و دوباره صادر شود، دوباره با استناد به همین دلیل قابلیت ارائه دادخواست اعاده دادرسی را ندارد. اعاده دادرسی تنها از سوی طرفین دعوی و نماینده قانونی آن‌ها یا وکیل متخصص دیوان عدالت اداری قابلیت ارائه و پیگیری را دارد.

اعاده دادرسی امری استثنایی است که به راحتی مورد قبول مراجع قضایی واقع نخواهد شد. برای تنظیم دادخواست ارائه دادرسی دقت در مفاد دادخواست و استفاده از اصطلاحات حقوقی و استناد به قوانین مربوطه تنها با همراهی وکیل متخصص در امور دیوان عدالت اداری میسر می‌گردد.

منبع:

سایت وکیلچی

Yale Law School

دکمه بازگشت به بالا