بهترین دستگاه حضور و غیاب

  • عمومی

    چرا از دستگاه حضور و غیاب استفاده کنیم؟

    با توجه به اینکه پایه و اساس محاسبه حقوق و دستمزد، تعداد ساعت حضور پرسنل در سازمان است و به نوعی حضور و عدم حضور آن‌ها ارتباط مستقیمی با بهروری سازمان دارد، لزوم پیگیری، ثبت و مدیریت صحیحی ساعات کاری کارمندان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. به طوری که با افزایش غیبت کارمندان و عقب افتادگی کارها به طور مستقیم موجب کاهش بهروری سازمان خواهد شد. سیستم کنترل تردد، راه حل یکپارچه به منظور ثبت و ارائه داده های دقیق داده های حضور و غیاب کارمندان به کارفرما است. با توجه به داده‌های سیستم می‌توان به ایده روشنی در مورد…

دکمه بازگشت به بالا