تنظیمات دستگاه حضور و غیاب علم و صنعت

  • عمومی

    ریست فکتوری دستگاه حضور و غیاب

    یکی مهم‌ترین اجزای اتوماسیون اداری است. دستگاه حضور و غیاب یکی مهمترین وسایل حصول و کارهای گوناگون بوده تا ساعت ورود و خروج پرسنل خود را به صورت دقیق ثبت کنند. این دستگاه‌ها همچنین نقش مهمی در سیستم اتوماسیون اداری دارا هستند. بعداز آشنایی بدون نقص و شناخت ویژگی‌های برندهای مختلف این دستگاه، طرز تخلیه اطلاعات دستگاه حضور و غیاب دغدغه تازه صاحبان کسب و کارها است. دستگاه‌های متعدد معمولا دارای نرم‌افزاری منحصر به فرد به خود میباشند که سبب فایده‌مندی بی نقص از آحاد پتانسیل دستگاه می گردد. از جمله دستگاه‌های ساعت زنی فراویژن دارای نرم‌افزارهای حضور و غیاب بر روی پلتفرم‌های متنوع…

دکمه بازگشت به بالا