سایت دانلود رایگان کتاب

  • عمومی

    تست آیین دادرسی کیفری pdf رایگان

    قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب ( در امور مدنی) قانون آیین دادرسی مدنی، تشریفات رسیدگی، به دعاوی حقوقی است. این قانون مشتمل بر 529 ماده و 72 تبصره می باشد، که در سال 1379، به تصویب مجلس شورای اسلامی، رسیده است و شامل موضوعات مختلف، همچون داوری، مستثنیات دین، صلاحیت ذاتی و محلی دادگاه ها و غیره می باشد. قانون آیین دادرسی مدنی، در روند و پیشبرد فعالیت دادگاه ها بسیار اهمیت دارد. کتاب اول – در امور مدنی کلیات ماده 1 – آیین دادرسی مدنی، مجموعه اصول و مقرراتی است که در مقام رسیدگی به امور حسبی و کلیه دعاوی…

دکمه بازگشت به بالا