شرایط پذیرش دانشگاههای ترکیه در ۲۰۲۲ و۲۰۲۳

  • اقتصادی

    زمان ثبت نام دانشگاه های خصوصی ترکیه

    مراحل اخذ پذیرش تحصیل در دانشگاههای ترکیه : 1_ در مرحله اول باید پس از مشخص نمودن دانشگاه خود در ترکیه می بایست فرم پذیرش دانشگاه را تکمیل نموده و ارسال می نمایید. 2_ در این قدم شما پس از تکمیل نمودن فرم پذیرش دانشگاه ، در خواست خود را ارائه نموده و مدارک تحصیلی مورد نیاز اخذ پذیرش تحصیلی دانشگاههای  ترکیه را به دانشگاه تسلیم نمایید. در صورتی که چند مورد را دز پذیرش بخواهید اعم از خوابگاه، زبان و.. باید در فرم پذیرش اعلام نمایید. 3_ شما می توانید در پروسه پذیرش از چند دانشگاه هم زمان پذیرش…

دکمه بازگشت به بالا