عوارض فیزیوتراپی نی نی سایت

  • اقتصادی

    عوارض فیزیوتراپی چیست؟

      آیا فیزیوتراپی برای افراد ضرر دارد؟ فیزیوتراپی شیراز: انجام فیزیوتراپی توسط فرد متخصص نه تنها هیچگونه عوارضی ندارد، بلکه باعث توانبخشی و بهبود عملکرد بیمار می شود. در واقع برای انجام فیزیوتراپی از دارو و روش تهاجمی خاصی استفاده نمی شود به همین دلیل عوارضی برای شخص نخواهد داشت. برای انجام فیزیوتراپی از دستگاههایی استفاده می کنند که به آنها دستگاههای الکتروتراپی گفته می شود که از درجه ولتاژ و فرکانس طراحی شده اند که استفاده از آن فقط توسط کارشناس مجاز است، چرا که اگر فردی بی تجربه در زمان استفاده از دستگاه دچار خطا شود، می تواند باعث…

دکمه بازگشت به بالا