کتاب در مورد صنعت چاپ

  • عمومی

    (بدون عنوان)

    اختراع چاپ (به عنوان یک تکنولوژی قابل رشد، که نوعی ابداع صنعتی محسوب می‌شود.) در کنار کشف الکتریسیته، ماشین بخار و از همه مهم‌تر خوانش دیالکتیکی از تاریخ ماتریالیستی بشر، چهار رکن اساسی از تمدن نوین بشری است. به اندازه‌ای در تاریخ تمدن بشری حائز اهمیت است که تاریخ نشر گسترده علوم، توسعه علمی و حتی تحول تمدن بشری را به جرئت می‌توان به قبل و بعد این اختراع تقسیم کرد. این اهمیت را می‌توان در قالب دلایل زیر برشمرد: بعد از اختراع چاپ بود که تولید و نشر آثاری علمی و فرهنگی و به مرور زمان ده‌ها و ای‌…

دکمه بازگشت به بالا