عمومی

«آشنایی با آرای متفکران درباره هنر» با طرح جلد جدید

در سوره آنلاین تجدید چاپ شد؛

«آشنایی با آرای متفکران درباره هنر» با طرح جلد جدید

مجموعه «آشنایی با آرای متفکران درباره هنر» به نویسندگی مرحوم محمد مددپور با طرح جلدی جدید در انتشارات سوره آنلاین به چاپ چهارم رسید.

به گزارش خبرنگار گروه فرهنگ و جامعه خبرگزاری علم و فناوری آنا، مجموعه «آشنایی با آرای متفکران درباره هنر» به نویسندگی مرحوم  محمد مددپور با طرح جلدی جدید در انتشارات سوره آنلاین به چاپ چهارم رسید.

این مجموعه پنج جلدی در جلد اول به «هنر و زیبایی در نظر متفکران شرق»، جلد دوم «هنر و زیبایی در نظر متفکران یونان و روم»، جلد سوم و چهارم به «هنر و زیبایی نزد متفکران مسیحی و مسلمان» و در جلد پنجم به «آرای متفکران جدید:مدرن و پست‌مدرن» می‌پردازد.

اولین جلد این مجموعه برای آشنایی مخاطبان شیفته هنر و تاریخ زیبایی‌شناسی با حقیقت هنر و سرمشق‌های اصلی هنری هر دوره تاریخی نگاشته شده است. در دومین جلد، مددپور در چهار فصل به «فرهنگ متافیزیکی هنر یونانی رومی»، «تاریخ فلسفه هنر یونانی رومی»، «هنر در نظر فیلسوفان کلاسیک یونان» و «فلسفه هنر در دوران انحطاط فلسفه یونانی» پرداخته است. جلد سوم و چهارم شامل ۸ فصل در دو بخش کلی است و به نقد و بررسی تاریخی هنر و زیبایی در نظر متفکران مسیحی و مسلمان می‌پردازد. جلد پنجم و پایانی این مجموعه هم برای آشنایی مخاطبان شیفته هنر و تاریخ زیبایی‌شناسی با حقیقت هنر و سرمشق‌های اصلی هنری هر دوره تاریخی فراهم شده است.

هر پنج جلد به تازگی در انتشارات سوره آنلاین به چاپ چهارم رسیده و با طراحی احسان حسینی، طرح جلد هر پنج نسخه تغییر یافته است.

جلد اول این مجموعه با قیمت ۲۴۵ هزار تومان، جلد دوم با قیمت ۱۹۵ هزار تومان، جلد سوم و چهارم با قیمت ۲۴۵ هزار تومان و جلد پنجم با قیمت ۳۴۵ هزار تومان در بازار کتاب موجود است.

دکمه بازگشت به بالا