سلامت و دانش

اظهارات رئیس اتاق اتحادیه های کارگری در مورد زمان بهبود فعالیت های تجاریرئیس خانه اتحادیه های کارگری ایران گفت: “خانه اتحادیه های کارگری ایران تحت تصمیمات ستاد تاج مبنی بر بازگشایی مشاغل کم خطر است.”

به گزارش دکترنامه ، سعید مممینی در سومین جلسه “کمیته اتحادیه کارگری علیه کرونا” با حضور زنگانی ، مشاور ارشد وزیر بهداشت ، دبیر کمیسیون اجتماعی و انضباطی کورونا ، رئیس پلیس امنیت ملی و نماینده سمات بود. که در هیئت مدیره اتاق های اتحادیه های کارگری ایران و نمایندگان وزارت سکوت برگزار شد ، با بیان اینکه بررسی آثاری که کمترین خطر بازگشایی را دارند با همکاری وزارت بهداشت ، اتاق اتحادیه های صنفی ایران و ستاد ملی انجام شده است برای مبارزه با تاج درگیری ملی با کورونا را اعلام خواهیم کرد.
رئیس اتاق اتحادیه های صنفی ایران در این نشست گفت: ستاد ملی مبارزه با تاج به دلیل فعالیت های خود ، یکی از اتحادیه هایی است که می تواند به تدریج فعالیت خود را آغاز کند ، در 6 اتحادیه ایران کمیته ای برگزار کرد. آوریل برای بررسی اتاق اتحادیه های کارگری ایران “. وزارت بهداشت ، وزارت کشور و وزارت سکوت و اماکن با در نظر گرفتن حساسیت و پروتکل های بهداشتی می توانند تصمیمات بهتری بگیرند.
وی افزود: جلسات کمیته بررسی برای بازگشایی مشاغل کم خطر از 6 فروردین آغاز شد و حساسیت های بهداشتی ایجاد شده توسط وزارت بهداشت بر اساس جنبه های اقتصادی و سطح اشتغال در واحدهای اتحادیه بررسی می شود. یک الگوی کاملاً علمی با نظارت وزارت بهداشت ایران و اتحادیه صنفی ایران و سایر اعضای کمیته ، و مقرر شد برخی کارها با ریسک کم در استانهای کشور از 13 آوریل و در استان تهران در 20 آوریل آغاز شود. .
ممبینی تأکید کرد: سایر مشاغل به دلیل افزایش خطر ابتلا به بیماری کوروی ویروس ، اکنون تا اطلاع ثانوی توسط دفتر ملی تاج گذاری بسته می شوند.
رئیس اتاق اتحادیه های صنفی ایران گفت: کارهایی که برای شروع کار با تصویب ستاد ملی تاج تعیین شده است ، با پروتکل های بهداشتی به این واحدها ارائه می شود و موظف به رعایت آنها هستیم.
مممینی اضافه کرد: “مشاغلی که تاکنون ممنوع اعلام شده است ، قادر به شروع کار نخواهند بود و همچنان بسته خواهد شد و زمان شروع کلاس کامیریسک در استان تهران 20 آوریل است.”

رئیس خانه اتحادیه های صنفی ایران اظهار داشت: خانه اتحادیه های صنفی ایران از زمان شیوع ویروس كرونا با ستاد ملی علیه كرونا كار كرده است ، در حال حاضر فقط مشاغلی كه نیازهای اساسی را برآورده می كنند فعال هستند. البته این دائمی نیست و شغل های جدید ممکن است در هفته های آینده با ارزیابی شرایط و تأثیر افتتاح اتحادیه بازگشایی شود.

ادامه جلسه ، دکتر. زنگانی ، مشاور وزیر بهداشت اظهار داشت: جلوگیری از شیوع و شیوع بیماری هدف اصلی وزارت بهداشت است ، اما باید شرایط اقتصادی مشاغل کوچک و معیشت مردم را نیز در نظر بگیریم. مطابق این شاخص ها ، مشاغلی که کمتر تهدیدی برای سلامتی مردم باشد و سهم بیشتری از معیشت را درگیر کند ، در مرحله اول بازگشایی می شود.
وی افزود: شاخص ها از نظر علمی و منطقی طراحی شده اند و ما هیچگونه تعصبی نخواهیم داشت و برای یک دسته یا شغل موضوعی نخواهد بود 570 هزار اتحادیه در ارائه خدمات به مردم فعال هستند و ما آماده هستیم تا به تدریج دوباره از مشاغل کم خطر شروع کنیم بازگشایی اندک است.
زنگانی اظهار داشت: این پروژه برای استان های کشور در دوره 23 فروردین و برای استان تهران از 30 فروردین اجرا می شود.
معاون وزیر بهداشت اظهار داشت: از ابتدا تعدادی پروتکل بهداشت و محیط زیست برای فعالیت های صنفی در نظر گرفته شده است و این پروتکل ها در وب سایت وزارت بهداشت موجود است. اما علاوه بر این پروتکل های بهداشتی ، برای دستورالعمل های بازگشایی اتحادیه ، یک پروتکل بازگشایی ایمن و فاصله هوشمند با همکاری اتاق اتحادیه های صنفی ایران اجرا می شود.

وی افزود: این پروتکل ها در مرحله برنامه ریزی قرار دارند و ما در مورد مدل و قالب این دستورالعمل ها برای بازگشایی ایمن و مسافت هوشمند با خانه اتحادیه های ایران به توافق رسیده ایم ، به عبارتی ما دستورالعمل هایی برای کاهش ریسک خواهیم داشت. براساس همان شاخص ها “
انتهای پیام


تمامی نوشته های سایت طبق استخراج اخبار روز، اقدام به خبررسانی می نماید، بنابراین مسوولیت تمامی محتوای منتشر شده در سایت بر عهده سایت های منبع بوده و سامانه بر خط دکترنامه هیچ مسوولیتی در قبال تمامی نوشته های سایت نخواهد داشت.

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا