عمومیکسب و کار ویژه

(عوامل تخریب سنگ ها چیست؟ (دلایل آسیب و زوال سنگ ها

باران، اولین عامل تخریب سنگ‌ها

آب باران هم از نظر فیزیکی و هم شیمیایی روی سنگ ها اثر می گذارد از این رو، آب باران یک عامل تخریب کننده مهم برای سنگ هایی است که در نما و فضای بیرونی به کار گرفته می شوند. قدرت فرسایش آب باران از نظر فیزیکی و تاثیر ترکیبات شیمیایی آن، موجب تجزیه، هیدراتاسیون و یا اکسیداسیون مواد معدنی موجود در سنگ شده و سنگ را به سمت تخریب سوق می دهد. سرعت تخریب در زمانی که باران حالت اسیدی پیدا کرده و بین اسید و مواد معدنی موجود در سنگ، واکنش شیمیایی انجام می دهد، بیشتر می شود.

خیس شدن متناوب در اثر باران و خشک شدن در اثر آفتاب نیز، باعث ایجاد تنش های داخلی در سنگ ها و در نتیجه متلاشی شدن سنگ ها می شود.

عوامل تخریب سنگ ساختمانی

تصور کنید به عنوان یک معمار یا کارفرما زمان، انرژی و هزینه زیادی را صرف نصب سنگ ساختمان کرده اید.،اما پس از مدتی شاهد هستید که سنگ ساختمان تخریب می شود. در نتیجه باید یک بار دیگر زمان و هزینه برای تعمیر آن بپردازید.

این مشکل یکی از مشکلات رایج برای بسیاری از معماران است. اگر یک معمار تازه کار هستید، این مقاله را از دست ندهید. حال که در ابتدای راه هستید، باید از ایجاد چنین مشکلی در ساختمان جلوگیری کنید.

چه عواملی آسیب و تخریب سنگ ساختمانی می شود؟

آب از اصلی ترین عوامل تخریب سنگ بادبر ساختمانی است و ساختمان ها اغلب در معرض باران قرار دارند. در برخورد با باران سنگ دچار فرسایش فیزیکی و شیمیایی می شود و به تدریج سنگ تخریب می شود.

اگر باران اسیدی روی آن ببارد بافت آن اکسید می شود و به مرور زمان بافت آن را حل می کند و سنگ آماده تخریب می شود.

متعدد ترین عوامل تخریب سنگ های ساختمانی نقش داشته باشد، از جمله:

هوازدگی: قرار گرفتن در معرض عناصر طبیعی مانند باران، باد و نور خورشید می‌تواند باعث آب‌وهوای سنگ‌های ساختمانی شده و به مرور زمان خراب شود.

واکنش های شیمیایی: سنگ های ساختمانی می توانند مستعد واکنش های شیمیایی مانند باران اسیدی باشند که می تواند باعث حل شدن و تجزیه سنگ شود.

آلودگی: آلودگی هوا نیز می تواند در تخریب سنگ ساختمانی نقش داشته باشد، زیرا می تواند با سنگ واکنش داده و باعث فرسایش آن شود.

رشد بیولوژیکی: رشد خزه‌ها، گلسنگ‌ها و دیگر انواع پوشش گیاهی روی سنگ ساختمانی می‌تواند سنگ را ضعیف کرده و به مرور زمان باعث تجزیه آن شود.

نگهداری ضعیف: اگر سنگ ساختمانی به درستی نگهداری نشود، مانند تمیز کردن و آب بندی منظم، بیشتر در معرض آسیب و فرسودگی قرار می گیرد.

نصب ناکافی: اگر سنگ ساختمانی به درستی نصب نشود، بیشتر در معرض ترک خوردن و شکستن و در نهایت از بین رفتن آن است.

تنش‌های سازه‌ای: با گذشت زمان، سنگ ساختمانی می‌تواند تنش‌های سازه‌ای مانند وزن و فشار ساختمان بالای خود را تجربه کند که می‌تواند باعث ترک خوردن و در نهایت شکسته شدن آن شود.

دکمه بازگشت به بالا