بهترین وکیل خانواده کرج

  • عمومی

    پیگیری ماده 79 دیوان عدالت اداری

    طبق ماده ۷۹ قانون تشکیلات وآیین دادرسی و به نقل از بهترین وکیل کیفری در کرج؛ هرگاه قطعی شعب دیوان به تشخیص رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان، خلاف بیّن شرع یا قانون صادر شده باشد، رئیس دیوان فقط برای یک بار با ذکر دلیل ، پرونده را برای رسیدگی ماهوی و صدور رای به شعبه هم‌عرض ارجاع می‌نماید، فلذا رای صادره قطعی است و هرگاه آرای شعب بدوی دیوان درصورت عدم قطعی شده باشند ،پرونده برای صدور رای به شعبه تجدید نظرارجاع می‌گردد. زمانی که شکایتی در مراجع قضایی طرح می‌شود، ابتدا در دادگاه های بدوی رسیدگی می‌شود. در…

دکمه بازگشت به بالا