سامانه جدید مودیان مالیاتی

  • عمومی

    بهترین افزونه های واسط برای سامانه مودیان

    چالشی که اکنون مدیران مالی، حسابداران و کارفرمایان را به شدت درگیر خود کرده است، ارسال صورت حساب های الکترونیکی به سامانه مودیان می باشد. انتخاب روش مناسب برای ارسال صورت حساب های الکترونیکی به سامانه مودیان، یکی از مسائلی است که به ویژه حسابداران را به خود مشغول کرده است. سامانه مودیان مالیاتی سامانه ای است که تحت نظارت سازمان امور مالیاتی است و مودیان مالیاتی ملزم به ثبت نام در این سامانه و ارسال صورت حساب های الکترونیکی خود هستند. در مهرماه سال ۱۳۹۸ با تصویب قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، کلیه مودیان مالیاتی مشمول این…

دکمه بازگشت به بالا